περιθέω

ΜΑ
περιβάλλω κάτι (α. «τάφρος περιθέει», Ομ. Οδ.
β. «περὶ δὲ χρύσεος θέε πόρκης» — περιέβαλλε χρυσό δακτυλίδι, Ομ. Ιλ.
γ. «ὕδωρ περιθέον τὴν γῆν», Ευστ.)
αρχ.
1. κινούμαι σε όλη την έκταση («περιθέοντες την Ἰταλίαν», Πλούτ.)
2. περιτρέχω, κινούμαι κυκλικά, γύρω από κάτι («περιθέοντες τὸν βωμόν», Πορφ.)
3. τριγυρίζω, γυρίζω εδώ κι εκεί («Παφλαγὼν περιθέων τοὺς οἰκέτας αἰτεῑ», Αριστοφ.)
4. περιστρέφομαι, στριφογυρίζω («ἀσπίδος ἀεὶ περιθεούσης» — ενώ στριφογύριζε την ασπίδα του, Ηροδ.).
[ΕΤΥΜΟΛ. < περι-* + θέω «τρέχω»].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • περιθέω — run round pres subj act 1st sg (epic doric ionic aeolic) περιθέω run round pres ind act 1st sg (epic doric ionic aeolic parad form) περιθέω run round pres subj act 1st sg (epic doric ionic aeolic) περιθέω run round pres ind act 1st sg (epic doric …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιθῇ — περιθέω run round pres subj mp 2nd sg περιθέω run round pres ind mp 2nd sg περιθέω run round pres subj act 3rd sg περιθέω run round pres subj act 3rd sg περιθέω run round pres subj mid 2nd sg (attic) περιθέω run round pres ind mid 2nd sg (attic)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιθεῖ — περιθέω run round pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic) περιθέω run round pres ind act 3rd sg (attic epic doric ionic) περιθέω run round pres ind act 3rd sg (attic epic doric ionic) περιθέω run round pres ind mid 2nd sg (attic epic doric… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιθεόμενον — περιθέω run round pres part mp masc acc sg (epic doric ionic aeolic) περιθέω run round pres part mp neut nom/voc/acc sg (epic doric ionic aeolic) περιθέω run round pres part mid masc acc sg (attic epic doric ionic aeolic) περιθέω run round pres… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιθεόντων — περιθέω run round pres part act masc/neut gen pl (epic doric ionic aeolic) περιθέω run round pres imperat act 3rd pl (epic doric ionic aeolic) περιθέω run round pres part act masc/neut gen pl (epic doric ionic aeolic) περιθέω run round pres… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιθοῦ — περιθέω run round pres imperat mp 2nd sg (attic) περιθέω run round pres imperat mid 2nd sg (attic) περιθέω run round imperf ind mp 2nd sg (attic) περιθέω run round imperf ind mid 2nd sg (attic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιθῆται — περιθέω run round pres subj mp 3rd sg περιθέω run round pres ind mp 3rd sg (doric aeolic) περιθέω run round pres subj mid 3rd sg (attic) περιθέω run round pres ind mid 3rd sg (attic doric aeolic) περιτίθημι place aor subj mid 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιθέει — περιθέω run round pres ind mp 2nd sg (epic ionic) περιθέω run round pres ind act 3rd sg (epic ionic) περιθέω run round pres ind act 3rd sg (epic ionic) περιθέω run round pres ind mid 2nd sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιθέομεν — περιθέω run round pres ind act 1st pl (epic doric ionic aeolic) περιθέω run round pres ind act 1st pl (epic doric ionic aeolic) περιθέω run round imperf ind act 1st pl (epic doric ionic aeolic) περιθέω run round imperf ind act 1st pl (epic doric… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιθέον — περιθέω run round pres part act masc voc sg (epic doric ionic aeolic) περιθέω run round pres part act neut nom/voc/acc sg (epic doric ionic aeolic) περιθέω run round pres part act masc voc sg (epic doric ionic aeolic) περιθέω run round pres part… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.